Spreekuur.nl zet digitale check in in strijd tegen tekorten en wachttijden

Om de druk van de telefoon af te halen, introduceert Spreekuur.nl een digitale check. Door deze check krijgen patiënt en arts straks snel helderheid over de urgentie van de klacht en wordt de werkdruk op de posten verlaagd. Een pilot met de digitale check start binnenkort in samenwerking met twee huisartsenposten.  De check is een uitbreiding op Spreekuur.nl en […]

Al ruim 5.000 huisartsenconsulten via SmartConsult

Inmiddels hebben we 5.000 huisartsenconsulten voorbereid met onze DigiDok SmartConsult module via Uw Zorg Online van Pharmeon en het Buurtdokters patiëntenportaal. Met deze geïntegreerde module in Uw Zorg online en in het Buurtdokters patiëntenportaal bereidt de patiënt de afspraak voor. De huisarts ontvangt direct een medische samenvatting en beslisondersteunend advies bij de afspraak in het HIS. En dat scheelt […]

Domeinoverstijgend werken in de ouderenzorg

De triage van acute zorgvragen en de regie op vervolgzorg wordt steeds vaker regionaal georganiseerd. Dit om de huisarts en de ziekenhuizen te ontlasten en de patiënt op de juiste plek te voorzien van zorg. Digitale overdracht van relevante patiëntinformatie is niet altijd tijdig voorhanden. Dit resulteert in administratieve dubbelingen, incomplete patiëntinformatie voor behandelaars en zorgverleners. […]

SmartConsult module nu ook in Buurtdokters patientenportaal

Onze SmartConsult module is nu ook live in het Buurtdokters patientenportaal. Buurtdokters deed in twee huisartspraktijken een pilot met digitale triage via het portaal. En hoewel huisartsen en patiënten doorgaans niet happig zijn op e-health oplossingen is het enthousiasme groot vanwege de tijdwinst. Uiteraard is er ook opbouwende kritiek. Digitaal vaardige patiënten van de Amsterdamse praktijken Marktkwartier […]

Digitale huisartsenpost kan tot 2 keer meer patiënten per uur behandelen

Met een digitale huisartsenpost kan een zorgverlener twee keer meer patiënten per uur behandelen dan wanneer hij of zij patiënten fysiek ziet. Ook levert het digitale consult tijdwinst voor de zorgverlener op ten opzichte van telefonische consulten en het geven van zelfzorgadviezen door de triagist. Gemiddeld hebben zorgprofessionals digitaal 13 minuten minder tijd nodig per […]

Digitale huisartsenzorg werkt: wij willen versnellen in 2022

De digitale huisartsenpost en -praktijk Spreekuur.nl die Topicus en DigiDok lanceerden, kende  – mede dankzij Corona- sinds 2020 een vliegende start. Initiatiefnemers Inez Teunissen (DigiDok) en Rosa Scherjon (Topicus) blikken terug op een bewogen jaar en kijken vooruit: “2022 wordt het jaar waarin Spreekuur.nl zich verder zal ontwikkelen tot één platform voor alle online huisartsenzorg.” […]

Samenwerking Uwzorgonline en DigiDok

Uwzorgonline en DigiDok zijn live met een volledig geïntegreerde online consultvoorbereiding. Wil je als patiënt een afspraak maken via Uwzorgonline? Vanaf nu kunnen patiënten de afspraak, via de DigiDok SmartConsult module voorbereiden in Uwzorgonline. Patiënten doorlopen triage en anamnese vragen met betrekking tot zaken als buikpijn, huidklachten, oogklachten en anticonceptie. Zo heb je als huisarts […]

Consultvoorbereiding POH-GGZ

Op de POH-GGZ bijeenkomst van Onze Huisartsen in Arnhem is de nieuwe vragenlijst ‘Consultvoorbereiding POH-GGZ/huisarts incl. 4DKL’ in VIPlive gepresenteerd! De vragenlijst is door DigiDok in samenwerking met Onze Huisartsen en Topicus ontwikkeld, vanuit de wens van Onze Huisartsen om een vragenlijst uit te kunnen sturen ter voorbereiding op een (eerste) consult met de POH-GGZ/huisarts. […]

De 6 geleerde lessen van 25.000 patienten

Ruim 25.000 patiënten hebben inmiddels een digitaal consult via Spreekuur.nl afgenomen. Spreekuur.nl kende daarmee een vliegende start. Tijd voor een terugblik met oprichtsters Inez Teunissen van DigiDok en Rosa Scherjon van Topicus op de geleerde lessen. ‘Wees een ambassadeur van de gebruiker.’ In maart 2020 opende Huisartsen Eemland als eerste een digitale huisartsenpost via Spreekuur.nl […]

Volg ons op LinkedIn!

Volg ons op LinkedIn en mis nooit meer onze laatste updates en ontwikkelingen