Digitale huisartsenpost kan tot 2 keer meer patiënten per uur behandelen

Spreekuur.nl-jouw-online-huisarts

Met een digitale huisartsenpost kan een zorgverlener twee keer meer patiënten per uur behandelen dan wanneer hij of zij patiënten fysiek ziet. Ook levert het digitale consult tijdwinst voor de zorgverlener op ten opzichte van telefonische consulten en het geven van zelfzorgadviezen door de triagist. Gemiddeld hebben zorgprofessionals digitaal 13 minuten minder tijd nodig per consult per patiënt. Dat blijkt uit een efficiëntie-onderzoek naar Spreekuur.nl  van organisatieadviesbureau Turner.

Via Spreekuur.nl, een initiatief van Topicus en DigiDok, krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor spoedvragen aangaande bijvoorbeeld wonden, oogklachten en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door een foto toe te voegen. Huisartsen en triagisten kunnen vlot het consult digitaal afhandelen. Ook wordt er automatisch een samenvatting (s-regel) voor alle consulten gemaakt, die toegevoegd wordt aan het dossier. Spreekuur.nl is inmiddels toegankelijk voor ruim 2 miljoen patiënten in zes zorggebieden (Eemland, Rijnmond, Drenthe, Nijmegen, Gelderse Vallei, Axel en Breda).

Efficiëntie
Met het onderzoek wilde Turner de eventuele meerwaarde van Spreekuur aantonen richting huisartsenposten en zorgverzekeraars. In het onderzoek is primair gekeken naar efficiëntie van zorg op basis van afgenomen consulten in de periode september-december 2021. Daaruit blijkt dat zorg op afstand zorgt voor efficiëntie in de zorg, voor zowel patiënt als huisarts op de post. Zo kan een zorgverlener op de huisartsenpost bij voldoende instroom meer patiënten per uur via Spreekuur.nl behandelen dan wanneer hij patiënten fysiek ziet, een telefonisch consult afneemt, zelfzorgadvies geeft of visites doet. De totale tijd die de zorgprofessionals besteden aan een fysiek consult met een patiënt, is in het  Spreekuur.nl proces 13 min korter (61% tijdswinst).  Dit komt mede door het voorbereidende werk van de patiënt. Daardoor kunnen zorgverleners tot twee keer zoveel consulten per uur ten opzichte van fysiek afnemen. Ook levert het digitale consult tijdswinst op ten opzichte van telefonische consulten en het geven van zelfzorgadviezen door de triagist. Voor onder andere Rijnmond- een regio die gebruikmaakt van Spreekuur- is ook het potentieel van de bespaarbare tijd van  zorgprofessionals berekend in een hypothetische setting. Deze is met het huidige percentage digitale consulten berekend op 37 uur en 12 minuten per zaterdag. Als het percentage digitale consulten verder stijgt, wordt de besparing groter.

Fysiek
Daarnaast blijkt dat de zorg door Spreekuur beter vooraf te voorspellen is. Immers: per consult is snel te zien of deze spoed betreft of niet en wat de gemiddelde duur van een consult is. Hierdoor kunnen zorgverleners in de piekmomenten de druk iets verlagen en de tijd buiten de piekuren beter benutten, waardoor er betere spreiding is van drukte over de dienst.  Ook zitten in de workflow van het Spreekuur.nl proces minder overdrachtsmomenten tussen zorgprofessionals. Dit reduceert de kans op fouten en verhoogt de patiëntveiligheid. 

Peter de Bruin, directeur Turner: “Wat je veel ziet in Nederland is dat er in het kader van ‘Juiste zorg op de juiste plaats’ veel zorgvraag bij de eerste lijn komt te liggen. Die kan dat er niet bij hebben, er is schaarste. De tijdswinst van spreekuur.nl voor arts en patiënt is aanzienlijk. Zo krijgt de huisarts tijd om aandacht te besteden aan de patiënten die het echt nodig hebben.”

Inez Teunissen, initiatiefnemer Spreekuur.nl: “Dit rapport laat zien dat zorg op afstand zorgt voor efficiëntie in de zorg, voor zowel patiënt als huisarts. We hopen dat huisartsenposten dit als aanleiding zien om patiënten te stimuleren om eerst de triage digitaal te laten verlopen.”

Deel dit bericht

Volg ons op LinkedIn!

Volg ons op LinkedIn en mis nooit meer onze laatste updates en ontwikkelingen