Spreekuur.nl

Een efficiënt digitaal huisartsenconsult met Spreekuur.nl

Veilig online advies van de huisarts

De zorg staat in Nederland voor grote uitdagingen. Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben, terwijl er steeds minder mensen zijn om die zorg te verlenen. De eerstelijnszorg dreigt te verstoppen als er niets verandert. Om dit zorginfarct een halt toe te roepen, zijn we in 2020 in samenwerking met Topicus de digitale huisartsenpraktijk en huisartsenpost Spreekuur.nl gestart. En met succes. Doordat de patiënt niet belt, maar zelf vragen beantwoordt over zijn of haar klachten en foto’s deelt, hoeft hij of zij niet meer in de wacht te staan of onnodig naar de huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Hiermee verschuift werk van de triagist en huisarts naar de patiënt. Het resultaat: een hoge patiënttevredenheid en een efficiënter werkproces waarbij een ervaren huisarts wel twee keer zoveel consulten kan doen ten opzichte van fysieke consulten op de huisartsenpost.

Hoe werkt het?

Patiënten doorlopen een klachtgebied dat past bij hun zorgvraag, bijvoorbeeld huidklachten. Dit klachtgebied bestaat uit een slimme beslisboom met triage- en anamnesevragen, een ingebouwde urgentiebepaling en een automatische s-regel. De goed voorbereide zorgvragen belanden in de digitale wachtkamer van de zorgverlener. Als zorgverlener start je een chat of videogesprek met de patiënt. Vanuit De zorgverlener wordt verder ondersteund met patiëntvriendelijke antwoordsjablonen waarin zelfzorgadviezen of behandelplannen staan uitgewerkt. Verslaglegging vindt plaats in het VIPlive SpoedEPD via een automatische koppeling of een Edifact bericht.

Betrouwbare en veilige behandelgebieden

De slimme beslisbomen zijn door DigiDok per klachtgebied vormgegeven door middel van beslisbomen en algoritmes. Ze zijn in samenwerking met zorgverleners en conform de NHG-richtlijnen ontwikkeld. The Healthcare Innovation Center (THINC) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) heeft de behandelgebieden getoetst bij onafhankelijke huisartsen en triagisten. De behandelgebieden bevatten (spoed)triage- en anamnesevragen. Bij spoed wordt de patiënt geadviseerd direct telefonisch contact op te nemen.  

Antwoordsjablonen bij de chat

De huisarts kan in de chat gebruik maken van gebruiksvriendelijke antwoordsjablonen om de patiënt snel van goed advies te voorzien. Deze antwoordsjablonen bevatten bijvoorbeeld een diagnose, adviezen over een behandeling en/of medicatie, een Thuisarts-link, een vangnet en eventueel een zelfzorgvideo. In deze zelfzorgvideo’s worden duidelijke instructies gegeven die de patiënt thuis zelf kan uitvoeren met materialen van de drogist of apotheek. Het gebruik van de antwoordsjablonen scheelt de huisarts tijd.  

Checken of je naar de huisartsenpost moet

Op dit moment ontwikkelen we een nieuwe applicatie voor Spreekuur.nl. Hiermee kan de patiënt straks checken of het wel nodig is om contact op te nemen met de huisartsenpost. De patiënt doorloopt eerst enkele triage vragen waaruit een advies volgt om wel of niet (digitaal) contact op te nemen. Het blijft hierbij altijd mogelijk om door te gaan naar de chat als de patiënt zich onvoldoende geholpen voelt. Op deze manier willen we de patiënt nog meer eigen regie geven, zelfzorg stimuleren en niet dringende zorgvragen (U5) weghalen bij de triagist en huisarts.

Urgentiechecker_losstaand

De voordelen op een rij

Volg ons op LinkedIn!

Volg ons op LinkedIn en mis nooit meer onze laatste updates en ontwikkelingen