Digitalisatie

Digitale Tools

Digitale consultvoering met Spreekuur.nl

DigiDok is specialist in goed voorbereide digitale consultvoering voor huisartsen en huisartsenposten. Samen met onze businesspartner Topicus hebben we Spreekuur.nl ontwikkeld, een volledig geïntegreerd platform voor huisartsenposten, huisartsenpraktijken en zorggroepen om consultvoering volledig digitaal te kunnen doen. Sinds maart 2020 hebben we inmiddels ruim 60.000 consulten digitaal ondersteund met onze digitale triages, anamneses, geautomatiseerde samenvattingen en antwoordsjablonen om snel advies te kunnen geven of een behandeling te starten.

Digitale consultvoorbereiding met SmartConsult

Online consultvoorbereiding voor huisartsenplatformen en -portalen met onze SmartConsult module. Patiënten bereiden gestructureerd hun afspraak of e-consult voor. Alle relevante informatie wordt uitgevraagd d.m.v. beslisbomen en algoritmes. SmartConsult wordt volledig geïntegreerd in het patientenplatform en het HIS. Dus geen extra applicatie of dubbele systemen. DigiDok SmartConsult module is nu al verkrijgbaar via het patiëntenportaal van Pharmeon (Uw Zorg online) en Buurtdokters.

Digitaliseren van zorgprocessen

We zijn gespecialiseerd in het digitaliseren van zorgprocessen om efficiency te bevorderen in de huisartsenpraktijk en kwaliteit van zorg te verbeteren. Hierbij werken we conform de richtlijnen van diverse instanties als bijvoorbeeld NHG en NTS. Voor een toetsing van onze tools werken we samen met het UMCU/Thinc. We bieden standaard en maatwerk oplossingen.

Beslisondersteuning

We ontwikkelen modules voor huisartsen en zorgverleners die hen helpen met het stellen van de juiste diagnose of inzet van de juiste diagnostiek. Zo hebben we bijvoorbeeld een module om de diagnostiek te bepalen bij een mogelijke SOA op basis van de consultvoorbereiding van de patiënt. Wil jij ook een beslisondersteuner? Neem dan contact met ons op.

Wij werken samen met:

Volg ons op LinkedIn!

Volg ons op LinkedIn en mis nooit meer onze laatste updates en ontwikkelingen