Domeinoverstijgend werken in de ouderenzorg

oudere

De triage van acute zorgvragen en de regie op vervolgzorg wordt steeds vaker regionaal georganiseerd. Dit om de huisarts en de ziekenhuizen te ontlasten en de patiënt op de juiste plek te voorzien van zorg. 
Digitale overdracht van relevante patiëntinformatie is niet altijd tijdig voorhanden. Dit resulteert in administratieve dubbelingen, incomplete patiëntinformatie voor behandelaars en zorgverleners.

Hoe stemmen we onze werkwijze tussen de verschillende domeinen op elkaar af om dit te verhelpen?
Hoe komen we gezamenlijk tot een keuze van geschikte informatiesystemen voor het verzamelen en overdragen van de nodige informatie?
DigiDok helpt o.a. regio Rijnmond bij deze vraagstukken om te komen tot een optimale werkwijze van informatieoverdracht tussen huisartsen en VVT’s. 

Ben je benieuwd naar wat DigiDok voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust eens contact met ons op via info@digidok.nl of kijk op onze website www.digidok.nl

Deel dit bericht

Volg ons op LinkedIn!

Volg ons op LinkedIn en mis nooit meer onze laatste updates en ontwikkelingen