Onze diensten

Digitalisatie

Digitale consultvoering met Spreekuur.nl

DigiDok is specialist in goed voorbereide digitale consultvoering voor huisartsen en huisartsenposten. Samen met onze businesspartner Topicus hebben we Spreekuur.nl ontwikkeld, een volledig geïntegreerd platform voor huisartsenposten, huisartsenpraktijken en zorggroepen om consultvoering volledig digitaal te kunnen doen. Sinds maart 2020 hebben we inmiddels ruim 60.000 consulten digitaal ondersteund met onze digitale triages, anamneses, geautomatiseerde samenvattingen en antwoordsjablonen om snel advies te kunnen geven of een behandeling te starten.

Digitale consultvoorbereiding met SmartConsult

Online consultvoorbereiding voor huisartsenplatformen en -portalen met onze SmartConsult module. Patiënten bereiden gestructureerd hun afspraak of e-consult voor. Alle relevante informatie wordt uitgevraagd d.m.v. beslisbomen en algoritmes. SmartConsult wordt volledig geïntegreerd in het patientenplatform en het HIS. Dus geen extra applicatie of dubbele systemen. DigiDok SmartConsult module is nu al verkrijgbaar via het patiëntenportaal van Uw Zorg online en Coy.care.

Digitale triage en anamnese

We zijn gespecialiseerd in het digitaliseren van triage en anamnese om efficiency te bevorderen in de huisartsenpraktijk en kwaliteit van zorg te verbeteren. Hierbij werken we conform de richtlijnen van diverse instanties als bijvoorbeeld NHG en NTS. Onze behandelgebieden maken we met (kader)huisartsen, triagisten en specialisten. De behandelgebieden worden getoetst door het UMCU/Thinc en worden continue geoptimaliseerd. We bieden standaard en maatwerk oplossingen.

Beslisondersteuning

We ontwikkelen modules voor huisartsen en zorgverleners die ze kan helpen met het stellen van de juiste diagnose of inzet van de juiste diagnostiek. Zo hebben we bijvoorbeeld een module om de diagnostiek te bepalen bij een mogelijke SOA o.b.v. de consultvoorbereiding van de patiënt. Wil jij ook een beslisondersteuner? Neem dan contact met ons op.

Consultancy

Digitalisatie en optimalisatie van zorgprocessen

In een tijd van hoge werkdruk en dreigende personeelstekorten is het belangrijk dat in plaats van het toevoegen van eHealth en andere digitale oplossingen aan een oud zorgproces het er juist om gaat die processen fundamenteel anders in te richten. Techniek is daarbij een middel, niet het doel op zich, om het anders te doen. Wij helpen bij het vormgeven van nieuwe processen en het daadwerkelijk implementeren van het nieuwe proces.

Domein overstijgend werken

Een toename in zorgvraag maar tekort aan personeel, hoe ga je daarmee om? Regionale samenwerking & juiste zorg op de juiste plek is de nieuwe norm om een efficiëntie slag te maken. Dit vereist een duidelijke visie op samenwerking en werkafspraken hoe dit praktisch in te vullen.

Ouderenzorg

Om de juiste zorg op de juiste plaats te waarborgen voor kwetsbare ouderen is samenwerking onmisbaar. Van het samen vormen van een ambitie tot aan het inrichten van samenwerkingsprocessen en het implementeren van netwerkinformatiesystemen.

Transmurale overdracht van gegevens

Er is een toename aan (online) dienstverlening om gegevens uit te wisselen tussen patiënt & zorgprofessionals en tussen zorgprofessionals. Welke behoefte is er en welke systemen vervullen deze. Wij helpen bij het verbinden van zorg en ICT.​

mobile en stetoscoop

Wij werken samen met:

Volg ons op LinkedIn!

Volg ons op LinkedIn en mis nooit meer onze laatste updates en ontwikkelingen